Патевата мааза

Построена е през 1863 г. от Васил Патев, наследник на известния търговец на платове, клониални стоки и манифактура Патю Хаджиминчев.

На мазата е имало два медальона със следните надписи: “Днес мое, утре другиму, никогда никому”, а на втория са изписани инициалите на Васил Патев “В. П.”. Маазата е двуетажна постройка- долният етаж се състои от две помещения – дюкян и склад. От склада започва стълба, която води към втория етаж. На втория етаж – задната част също е склад, а останалата му част е служила за канцелария. Фасадите на маазата са много добре детайлизирани. Сградата е обявена за недвижима културна архитектурно-строителна ценност от национално значение през 1964 г.и художествена от местно през 1970 г.

Днес Патевата мааза работи като информационен център, където посетителите могат да получат информация за комплекс „Старинно Карлово”, както и за други забележителности в Карлово и региона.

 

Адрес: Площад “Васил Левски” 1