Къща Белият двор

Белият двор е емблематична къща от комплекса „ Старинно Карлово „ в която властва магията на живопистта. Увековечен в картина на известния художник Никола Танев, той и днес и днес пази колорита и вдъхновяващата красота на възрожденско Карлово. Тук акцент е туристическата атракция„ Зографска школа „ , в която се провеждат обучения и демонстрации в различни живописни практики, експонират се най-добрите образци на местни художници.

Белият двор е образец на възрожденския карловки майсторлък в градинското оформяне, съхранил колорита и естетиката на балканджията. Естествен фон е самия Балкан. Обявен е за паметник на културата през 1964г. В него отекват стъпките на учителя РайноПопович и неговите бележити ученици – Георги Раковски и Гаврил Кръстевич. Мястото е наистина уникално, съжителството на традиция и съвременност събуждат изконност, съприкосновение с корените.

Адрес: ул. „Соколова” 2