Новини

Всичко ново около Комплекса.
25 January 2015

Представиха новият облик на “Старинно Карлово”

a21d6ff0caa0450b09a57ee717e3d2c3_XL

На 25 септември 2013 година на пресконференция  в Камерната зала на „Народно читалище “Васил Левски – 1861” в Карлово бяха представени започналите през месец август реставрационни дейности на 5-те обекта, включени в проекта “Създаване на туристически комплекс “Старинно Карлово”, осъществяван от Община Карлово с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”.

Комплексът ще включва изцяло реставрираните паметници на културата:  Къща „Райно Попович“, Патева къща, Патева мааза, Бухалов хан и Къща „Белия двор”. След приключване на реставрационните дейности възрожденските къщи ще бъдат превърнати в действащи туристически обекти. Освен реставрацията на къщите, дейностите по проекта включват напълно обновяване на дворните пространства, както и изграждането на техническа туристическа инфраструктура.

На пресконференцията присъстваха кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов, зам.-кметът Данка Зидарова-Люртова.

Авторът на архитектурния проект за реставрация на културните ценности арх. Петър Петров представи начина, по който ще изглеждат къщите след приключването на строителните и реставрационните дейности.

Представена беше и презентация, която показва на какъв етап се намира реставрацията на 5-те обекта към 25 септември 2013 година – 43 дни след старта на реновирането.

По проект реставрацията на къщите трябва да приключи за 6 месеца от стартиране на строителните дейности.

Проектът е спечелен от община Карлово през 2012 година и е на стойност 2 465 149,78 лева.

Представени бяха и всички дейности, които ще бъдат извършени от изпълнителя на проекта – ОБЕДИНЕНИЕ “ГБС СТАРИННО КАРЛОВО” ДЗЗД

 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО РЕСТАВРАЦИЯТА И АДАПТАЦИЯТА НА КЪЩА „РАЙНО ПОПОВИЧ“ включват: архитектурно-строителна реставрация на сградата, възстановяване на двора, който е самостоятелен паметник на градинско-парковото изкуство от национално значение и изграждане на технически инсталации.

Архитектурно-строителната реставрацияна къщата предвижда полагане на топлоизолация, измазване и боядисване на северната фасада, като зоната със запазена оригинална мазилка се консервира и реставрира. Ремонтират се покривът и подовите конструкции, дограмата на къщата се подменя изцяло. Фасадите, възстановени по Проект ”Красива България” се опресняват. Обновяват се интериорните пространства, дървените тавани се почистват, като изгнилите участъци се подменят. Таванът с дърворезба се реставрира. Всички дървени елементи от интериора – врати, долапи, корнизи и други, се обработват с антисептични препарати и импрегниращи разтвори. Дървените стълби се укрепват, почистват. Пространствата се обзавеждат с подходящи мебели от епохата.

Реставрацията на двора на къщата предвижда възстановяване на някогашния му вид и характер. Обособяват се две зони в дворното пространство – калдъръмен двор с цветна градина и ароматнаградина в задната част на двора.

Изграждане на технически инсталации: Отопление, вентилация и климатизация, водопровод и канализация, електроинсталации.

 

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕСТАВРАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ СГРАДАТА СЕ АДАПТИРА ЗА „СТАРИННА КНИЖОВНА ШКОЛА”.

 

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ПАТЕВА КЪЩА. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО.

 

Интервенциите по сградата целят възвръщане на оригиналния вид на къщата. Дейностите по този обект включват няколко вида работи: архитектурно-строителна реставрация на сградата, изгражданена технически инсталации, художествена реставрация и художествено изписване на къщата, благоустрояванена двора.

Архитектурно-строителната реставрация на къщата предвижда подмяна на покрива, нова дограма, топлоизолация на фасадите. Прави се художествено изписване, по проект.

Укрепва се конструкцията, винтериора се консервират на място оригиналните мазилки по холкери и стени, опадалата мазилка се възстановява. Алафрангите се почистват, разкрива се и се реставрира оригиналният цвят, запазен под шпакловката.

Дървените тавани се реставрират. Останалите участъци се почистват, импрегнират и обработват с консервационни смеси. Таванът в помещение 2-4, който е с висока художествена стойност се реставрира на място от художник-реставратор. В помещенията се наковаватнови дюшемета. На подовете на всички помещения в партера се поставя хидро- и топлоизолация.

Оригиналните первази на вратите се реставрират. Вратите и долапите се почистват от  реставратор. Реставрира се дървената стълба. Към кьошка се прави парапет.

Художествената реставрация и художествено изписване на къщата предвиждат реставриране на оригиналните фрагменти по южната фасада от художник-реставратор. Всички останали части от фасадите се изписват линеарно съгласно посочените в разработения проект цветове и детайли на изписване. Помещенията се  оцветяват, след анализ на цвета по запазените мазилки и направата на проби.

Благоустрояването  на двора, който е общ за Патевата къща и Патевата мааза се извършва вдуха на традиционните карловски дворове.

Изграждане на технически инсталации:

Отопление, вентилация и климатизация, водопровод и канализация, електроинсталации

СЛЕД РЕСТАВРАЦИЯТА СГРАДАТА ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕВ МЯСТО, КЪДЕТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕНА МАГИЯТА НА КАРЛОВСКИТЕ ЦВЕТЯ И БИЛКИ – „САМОДИВСКА КЪЩА”.

 

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА ПАТЕВА МААЗА.

Тази сграда е в съсобственост с частното лице Теодора Валериева Александрова, която притежава част от приземния етаж на сградата. Фасадата на магазина и интериорното му пространство са реставрирани и подържани в добро състояние и не са предмет на интервенция по този проект. От собственика е получено съгласие под формата на нотариално заверена декларация да бъдат извършени реставрационни работи по общите части на сградата, каквито се явяват покривът и фасадите.

Архитектурно-строителната реставрация на този обект цели възвръщане на оригиналния  вид на сградата. Възстановява се плановата схема на маазата, като се изграждат наново разрушена междинна стена на втория етаж и дървената стълба към него. Ремонтира се покривът, изработва се нова дървена дограма. Оригиналният таван в помещението на второ ниво се реставрира. Подновяват се мазилките.

Художествената реставрация на обекта се извършва по фасадите и впомещенията (без магазина), където има съхранени оригинални линеарни изписвания, цветни пана и декоративни растителни орнаменти. Преизписване се прави само върху онези участъци, в които няма съхранен оригинал.

Изграждане на технически инсталации:

Отопление, вентилация и климатизация, водопровод и канализация, електроинсталации.

СГРАДАТА СЕ АДАПТИРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР.

 

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА БУХАЛОВ ХАН ПАТЕВА МААЗА. БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО.

Предвижда се минимална намеса в плановата схема, фасадите и интериора, която не променя автентичния характер на сградата. В преизграденото крило на сградата се предвиждат стандартни довършителни работи – направа на дюшемета, мазилки, дървени тавани, парапети по детайл, импрегниране на дървесина – всички намеси са подробно отразени в приложените чертежи. Реставрират се дървените стълби.

Ремонтира се покривът, подновява се дограмата. Довършителните работи в западното крило са съобразени със запазения оригинал – възстановят се дюшеметата; съществуващият дървен таван в пасажа се почиства, а  таванът с дървопластика на второ ниво се реставрира.

Особено внимание се отделя на укрепването на кьошка. Подменят се негодните дървени елементи на подовете и стълбите към чардака с нови, с размери, съответстващи на оригиналните.

 

Художествено изписванесе прави на етажа /фасада и интериор/.

Благоустрояване на дворапредвижда саниране и почистване на съществуващата растителност. Засажда се увивна растителност, рози, жив плет от чимшир около чешмата и оградата. Изгражда се цветна градина, оформена с ароматни билки и тревни ивици, както и цветна леха от типични сезонни цветя в близост до сградата. Организират се нови места за сядане върху градински мебели.

Изграждане на технически инсталации:

Отопление, вентилация и климатизация, електроинсталации, водопровод и канализация

 

СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО МУ, ХАНЪТ СЕ АДАПТИРА КАТО “ЦЕНТЪР ЗА ЗАНАЯТИ И КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ”.

 

РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА КЪЩА „БЕЛИЯ ДВОР” БУХАЛОВ ХАН ПАТЕВА МААЗА. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО.

 

Интервенциите по сградата целят възвръщане на оригиналния вид на къщата. Дейностите по този обект включват няколко вида работи: архитектурно-строителна реставрация на сградата, изгражданена технически инсталации, художествена реставрация и благоустрояванена двора.

Архитектурно-строителната реставрация на къщата предвижда работи по покрива, дограмата се подменя изцяло, заедно с касите. Мазилката на фасадите се почиства, подкожушените части се преизмазват. Всички дървени части се преимрегнират, след почистване и потягане.

Всички паянтови стени на партерно ниво се разкриват до височина 50-70см и конструкцията се проверява. При наличие на увредени участъци, конструкцията частично се подменя и цялостно. Дюшеметата на приземното ниво се възстановяват, като под тях се подлага хидроизолация и топлоизолация. Дървените стълби се укрепват и почистват.

Дървените тавани се почистват, като изгнилите участъци се подменят. Первазите на вратите и на прозорците от страна на помещенията се свалят, реставрират и връщат обратно. Всички дървени елементи от интериора – врати, тавани, долапи, корнизи и др., се обработват с подходящи антисептични препарати и импрегниращи разтвори.

Художествената  реставрация предвижда единствената съхранена оригинална стенопис  да се възстанови. Реставрацията включва сваляне на покриващата стенописна мазилка, стабилизиране на основата, китване и ретуш.

Възстановяването на двора предвижда да се почисти и премахне паразитната и мъртва растителност. Частично се подменят чимширите в правоъгълния двор, подрязват се вечнозелените храсти покрай дуварите, засаждат се дървета, рози, чимшир и други традиционни цветя и лехи от ароматни билки. Прави се настилка с посипка от бял мрамор в правоъгълния двор. Нишите в дувара се реставрират и оформят с цветя. Изгражда се паянтова конструкция за асмалък.

Изграждане на технически инсталации:

Отопление, вентилация и климатизация, електроинсталации, водопровод и канализация

СЛЕД РЕСТАВРАЦИЯ СЕ ПРЕДВИЖДА ТУК ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕНА „ЗОГРАФСКА ШКОЛА“.

 

 

Пресцентър Община Карлово